Kundaliniyogalärarutbildning

På Yogapalatsets Kundaliniyogalärarutbildning kommer du att lära dig ett system för att förändra ditt och andras liv med yoga. 

 

Du kommer att vägledas i din personliga utvecklingsprocess av certifierade lärare som erbjuder sitt stöd, visdom, erfarenhet och inspiration.Du får de verktyg som just du behöver för fysisk, mental och emotionell självutveckling.  Utbildningen sker på svenska och engelska. Utbildningen följer KRI's (Kundalini Research Institute) riktlinjer och leder till att du blir internationellt cerifierad Kundaliniyoga- och meditationslärare. Du kommer att lära dig om 

- Asanas och kriyas (yogaövningar och yogapass)
- Pranayama Andningsövningar
- Meditation 
- Mantra
- Yogans historia och filosofi
- Österländsk anatomi och chakrasystemet

- Västerländsk anatomi & fysiologi
- Yogisk kost och livsstil
- din roll som yogalärare
- att leda en klass
- sadhana - att utveckla en egen daglig praxis

 

Utbildningen består av 180 tim lärarleddundervisning (9 moduler) och 40 tim självstudier, sammanlagt 220 tim, upplagt på 1 år. Deltagarna träffas en helg i månaden (fre kl. 17 - sön kl 16) samt på en 5 dagars retreat. Du förväntas delta vid 1 dags VIt Tantra och 20 Kundaliniyoga klasser utanför utbildningen samt utöva yoga på egen hand.

Startar januari 2018 

 

Datum för träffarna:

12-14 januari

9-11 februari 

17 februari Vit Tantra

9-11 mars

6-8 april

4-6 maj

1-3 juni

7-9 september

5-7 oktober

31 okt - 4 november (retreat)

7-9 december

 

Utbildningen leds av Sat Atma Kaur, Nederländerna och Dharampal Kaur (Inga Strante).Flera internationella Kundaliniyogalärare undervisar de olika modulerna.

 

För mer information och anmälan kontakta
Kundaliniyoga lärarutbildning Level 1