... är du redo att ta nästa steg i din yoga?

Kundaliniyoga lärarutbildning Level 1 med start september 2016

Är du intresserad av att undervisa Kundaliniyoga och lära dig mer om "medvetenhetens yoga"?

Eller vill du ta din personliga upplevelse av yoga till nästa nivå samt integrera en yogisk livsstil i ditt dagliga liv och yrke?

Level 1 lärarutbildningen fördjupar din upplevelse och förståelse av

Kundaliniyoga enligt Yogi Bhajan samt berikar ditt liv och utvecklar hela dig - kropp, själ och sinne! Kunskaper du kommer ha användning för i resten av livet. Är du nyfiken så hoppa på tåget, det går snart - välkommen!

Läs mer om utbildningen här.

“If you want to learn something, read about it. If you want to understand something, write about it. If you want to master something, teach it.”

– Yogi Bhajan

#Sightseeing

Featured Posts